Dendrochronologische Analyse

D

endrochronologie wordt gebruikt voor het authentificeren en dateren van schilderijen op paneel, houten dragers, beelden, juwelendoosjes, meubilair en andere kunstwerken vervaardigd van hout. Deze dateringsmethode bepaalt de kapdatum van een boom door het vergelijken van het ringpatroon van een paneel met bestaande referentie chronologiën. Gezien het feit dat het groeipatroon over een aantal Eeuwen genomen uniek per houtsoort en regio is, is het mogelijk met redelijke nauwkeurigheid de leeftijd en herkomst van een paneel vast te stellen.

Dendrochronologie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om bij een 15e Eeuws paneel van een Vlaamse Primitief vast te stellen of het paneel uit Spanje, de Lage Landen of Baltische Staten komt, wat aanzienlijk kan helpen om de identiteit van de schilder vast te stellen.

Hoe werkt het?

In natte jaren hebben bomen wijdere ringen dan in drogere jaren. Ieder jaar wordt er een ring bijgevoegd, wat uiteindelijk het ringpatroon vast stelt dat zichtbaar is bij een dwarsdoorsnede. De klimatologische veranderingen en groeipatronen van verschillende soorten bomen in specifieke regio’s zijn bepaald door het intensief bestuderen van hout waarvan de herkomst en leeftijd vast staat. Deze worden gebruikt als referentiemateriaal en worden bewaard in onderzoekscentra zoals het Nederlands Instituut voor Dendrochronologie.

Dendrochronologische analyse wordt uitgevoerd door externe experts op een andere locatie.

 

By :
Comments : Off