Infrarood en Ultraviolet Fotografie

  • Before-Sepulcre
    After-Sepulcre
    Before Sepulcre After

UV fluorescentie fotografie

U

V fluorescentie fotografie wordt gebruikt om kunstwerken op een non-destructieve manier te onderzoeken. Deze techniek kan ondere andere helpen bij het analyseren van eerdere restauraties, authenticeren van signaturen, alsmede het bepalen van de aanwezigheid en type van vernis. Het kan ook gebruikt worden om andere de door de kunstenaar gebruikte materialen te identificeren.

UV fluerescentie werkt door middel van het bestralen van een object met UV licht en tegelijkertijd de terugkaatsende fluorescentie in het zichtbare spectrum te meten. UV stralen dringen niet verder dan de boventste laag van een kunstwerk door waardoor ze belangrijke informatie omtrent de vernislagen kunnen verschaffen. Na bestralen met UV licht kan een gewone camera met barrièrefilter gebruikt worden om de terug kaatsende straling te fotograferen. Gezien het feit dat organische en anorganische materie op verschillende manieren UV licht absorbeert en reflecteert, kan UV licht helpen bij het identificeren van pigmenten en substanties. Bijvoorbeeld, verschillende wit-pigmenten kunnen zeer goed geidentificeerd worden met behulp van UV licht, wat vervolgens weer helpt bij het dateren van het kunstwerk en het kiezen voor de juiste restauratie ingrepen.

UV fotografie wordt regelmatig op locatie in het atelier uitgevoerd, gedurende het restauratie-proces.

Infrarood fotografie

Infrarood straling is vlak na het rood segment van zichtbaar licht in het electromagnetische spectrum te vinden. In tegenstelling tot zichtbaar licht, kan deze straling iets dieper in materie door dringen, zoals bijvoorbeeld pigmenten en vernissen.

Dankzij infrarood fotografie is het mogelijk ondertekeningen, perspectieflijnen pentimenti (wijzigingen die door de artiest zelf aan het oorspronkelijke ontwerp zijn gemaakt) de diepte van craceluren, oude restauraties en zelfs zaken zoals signaturen, monogrammen en inscripties die onder de bovenste verflaag verborgen zijn te zien. Het is de meest geschikte methode om de huidige staat van een kunstwerk snel te visualiseren. Tijdens het restaureren worden ook vaak röntgen- en infraroodfoto’s met elkaar vergeleken, om een completer totaalbeeld te verkrijgen. Daarnaast worden infraroodfoto’s gebruikt bij het authentificeren van een kunstwerk, daar het mogelijk is te zijn welke technieken door de artiest zijn gebruikt, zoals de richting van de penseelstroken en gebruikte materialen voor de ondertekening.

Infrarood fotografie wordt uitgevoerd door externe experts op een andere locatie.

By :
Comments : Off