Kunsthistorisch- en Herkomst Onderzoek

H

et onderzoeksproces van een schilderij kan onderverdeeld worden in drie stappen: identificatie, authenticatie en waardering. Identificatie zou in principe de naam van de artiest, gebruikte verfmedium, waarschijnlijke datum van vervaardiging, titel, conditie en herkomst moeten opleveren. Wanneer er al een uitgebreid conditierapport bestaat van het schilderij kan deze stap worden overgeslagen. Dit komt echter niet veel voor, sterker nog, vaak ontbreekt er zelfs een signatuur. Het schilderij kan dan geïdentificeerd worden door te kijken naar de gebruikte iconografie, techniek en stijl van de kunsternaar, gebruikte materialen en historische context.

Authenticatie van en schilderij vereist dat een aantal factoren in combinatie in overweging worden genomen, zoals de signatuur, verfstrookpatroon, ondertekening, grondlaag, datering van de pigmenten, canvas/paneel keuze, om er maar een paar te noemen. Bestaande documentatie over de herkomst is ook belangrijk. Elk van deze factoren vertellen onafhankelijk van elkaar maar een deel van het verhaal. Pigmentanalyse kan bijvoorbeeld aangeven dat een schilderij daadwerkelijk gemaakt zou kunnen zijn door de schilder aan wie het schilderij is toegeschreven (dit vlakt de mogelijkheid van een recente vervalsing met oude pigmenten niet uit), echter, dit wil nog niet zeggen dat het schilderij daadwerlijk door de meester zelf is gemaakt. Het zou ook een leerling of tijdsgenoot kunnen zijn. Het is in het bijzonder erg moeilijk onderscheid te maken tussen de hand van de meester en de leerling, zeker wanneer beiden aan het schilderij gewerkt zouden kunnen hebben. Dan wordt het noodzakelijk alle bestaande vakliteratuur door te nemen, alsmede het schilderij in kwestie te vergelijken met schilderijen die met zekerheid zijn geauthenticeerd.

Wanneer een schilderij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is geauthenticeerd kan er een waardeschatting gedaan worden. Zaken zoals de conditie van het schilderij, bestaande documentatie, onderwerp en afmeting van het doek/paneel spelen allemaal een rol. De kwaliteit en kwantiteit van vroegere restauraties wegen ook zwaar mee. Verder moet in acht genomen worden dat de voorkeuren voor bepaalde thema’s en schilders afhankelijk zijn van de tijdsgeest alsmede regio. Sofrino heeft door de jaren heen veel ervaring opgedaan met het authenticeren, adviseren over en waarderen van schilderijen.

By :
Comments : Off