Onderzoek met de Microscoop

invisible tear mending - connecting threads

R

estaurateurs zijn een groot deel van hun tijd in de weer met stereomicroscopen, meestal gekoppeld aan een in lengte en hoogte verstelbare arm die microscoop zelf naar alle kant laat roteren. Nauwkeurig onderzoek van de verfoppervlakte is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle belangrijke informatie omtrent de staat van vernis- en verflaag alsmede de drager en lijst die niet meteen met het blote oog zichtbaar is in acht wordt genomen.

In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan de aard van de craquelure van de verflaag, overschilderingen, de staat van eventuele scheuren en vroegere restauraties. De microscoop wordt gebruikt bij actief restauratiewerk. Sofrino is gespecialiseerd in ‘draad voor draad’ scheur herstel, een zeer tijdrovende en complexe techniek waarbij scheuren hersteld worden door de uiteindes van de draden aan beide kanten met elkaar te verlijmen.

By :
Comments : Off