Röntgenonderzoek van Verflagen en Drager

R

öntgenstralen bezitten een grote hoeveelheid energie waardoor ze dikke en zware objecten kunnen penetreren. Deze kwaliteit stelt restauratoren in staat informatie te verkrijgen over de structuur van de drager van een schilderij alsmede de conditie van het canvas of paneel zoals onder andere de locatie, aard en grootte van scheuren, verfverlies, interne craquele en houtwormschade. Een hoge resolutie Röntgenfoto kan een restaurateur helpen bij het reconstrueren van de oorspronkelijke vorm van een compositie, of een ontbrekend element in een zone met veel verlies van verf of een scheur. Als men infrarood en Röntgenfoto’s van hetzelfde object vergelijkt wordt snel duidelijk waar latere overschilderingen en veranderingen aan de compositie hebben plaats gevonden.

Röntgenfoto analyse wordt gebruikt voor identificatie van pigmenten. Draagbare Röntgenfluorescentie (XRF) machines zijn in het bijzonder nuttig om dit te doen. Een XRF machine kan een verscheidenheid aan elementen in een verflaag identificeren (voornamelijk metalen), wat op zijn beurt dan weer helpt vast te stellen om welk pigment het gaat.

Röntgenplaten zijn relatief klein (43×35 cm), echter, een composiet-beeld van een groot schilderij kan worden gemaakt door de verschillende platen met een computer naast elkaar te leggen. Sofrino werkt met bekende instituten zoals het Stichting Restauratie Atelier in Maastricht en het KIK in Brussel om Röntgen-analyse te doen.

 

 

By :
Comments : Off