Conservatie en Restauratie van Polychromie Objecten

IMGP2184

O

ude gepolychromeerde beelden, kleine houten objecten of grote houten altaarstukken lijden naar gelang van tijd allemaal aan biologische contaminatie, temperatuursschommelingen en verschillen in relatieve luchtvochtigheid. Meestal zijn deze object reeds meerdere malen overschilderd geweest, tonen verlies van verflaag of hebben deze compleet verloren, vertonen barsten en hebben geleden door eerdere herstelpogingen en algemeen dagelijks gebruik. Sofrino neemt commissies aan voor het restaureren van kleinere gepolychromeerde objecten zoals juwelenkistjes. Vaak gebruikte behandelingen zijn oppervlaktereiniging, consolidatie van de houten dragger, retouchering van de verflaag en bestrijding van ongedierte zoals houtworm. Grotere objecten worden uitbesteed aan partner ateliers die specialiseren in gepolychrimeerde beelden uit de 15e t/m 18e Eeuw.

Restauratie van altaarstukken is een bijzonder complexe taak, omdat hierbij niet alleen het object maar ook de gehele socio-culturele context in acht moet worden genomen. Behandelingsvoorstellen zouden dus altijd het resultaat moeten zijn van het bundelen van kennis komende uit verschillende restauratie en kunsthistorische disciplines.