Preventief Conservatie Advies

hydroscope-63

P

reventieve conservatie behelst het nemen van een aantal maatregelen die het risico op het lopen van schade aan het kunstwerk substantieel verminderen of voorkomen. In de praktijk betekent dit dat veel aandacht wordt geschonken aan alle aspecten van het omgaan met, verpakken, opslaan en tentoonstellen van een kunstwerk, of collectie.

Preventieve conservatie verlengt het ‘leven’ van een kunstwerk of collective en beschermt de geschatte waarde door het risico op schade ter verminderen, alsmede de nood voor toekomstige restauratie interventies. Sofrino zal altijd een gedegen kosten-baten analyse uitvoeren voor iedere voorgestelde maatregel. Dit kan onder andere bestaan uit:

  • Identificatie van alle mogelijke vervalfactoren en gerelateerde risico’s
  • Indien noodzakelijk, het constant monitoren van temperatuur, relatieve vochtigheid, lichtniveau bij opslag en tentoonstelling
  • Indien nodig, het ontwikkelen en toepassen van een effectief geïntegreerd ongedierte management systeem